Jump to menu.Jump to contents.
Soka City

English Website > 04.Guidebook Soka > หนังสือ แนะนำ(Thai)

หนังสือ แนะนำ(Thai)

Update : 2022-3-8

หนังสือแนะนำของโซกะอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและ เกี่ยวกับวิธีการทำงานในสังคมเป็น 8 ภาษา การเลือกข้อมูลที่จำเป็นแบบง่ายในหัวข้อเล็กๆ แต่ละข้อในหัวข้อการแนะนำในหนังสือที่แยกต่างหาก. หนังสือที่ได้ส่วนทะเบียนและมุมข้อมูลสมาคมในศาลาว่าการเมืองและที่ศูนย์บริการทำให้เราเพลิดเพลินกับชีวิตในโซกะ

หนังสือ แนะนำ โซกะ สินค้า 項目一覧